Zaovine
Minimalna nadmorska visina 784 m
Maksimalna nadmorska visina 1.412 m
Obuhvata površinu od 5.593,61 ha

Zaovine

Zaovine su šumovito brdsko-planinsko područje u zapadnoj Srbiji, na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Predstavljaju prirodnu sponu planine Tare sa Zlatiborom i Mokrom gorom.

Područje obuhvata kotlinu u dolini reke Beli Rzav i njegovih pritoka,…

Zaovine su šumovito brdsko-planinsko područje u zapadnoj Srbiji, na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Predstavljaju prirodnu sponu planine Tare sa Zlatiborom i Mokrom gorom.

Područje obuhvata kotlinu u dolini reke Beli Rzav i njegovih pritoka, hidroakumulaciju u dnu kotline, kao i padine planina Zvijezda, Tara, Zborište i Tetrebića, između kojih je Beli Rzav usekao duboku i teško prohodnu klisuru Sklopovi.

Na ovom području je 1875. Josif Pančić otkrio Pančićevu omoriku, živi fosil biljnog sveta. Ovde živi oko 600 biljnih vrsta, a preovlađuje bujna šumska vegetacija smrče, Pančićeve omorike, jele, bukve, crnog bora, belog bora i dr.

Najznačajniji predstavnik faune je Pančićev skakavac, reliktna i endemska vrsta insekta koja živi samo na 10 km2 ovog područja. Ovde živi 14 vrsta riba, 6 vrsta vodozemaca, 5 vrsta gmizavaca, 108 vrsta ptica i 36 vrsta sisara. Najznačajniji predstavnici životinjskog sveta su potočna pastrmka, mladica, poskok, lešnikara, leštarka, planinska senica, crna žuna, srna, medved i divokoza.

Od kulturno-istorijskih spomenika najznačajniji je ostenjak Ravna stena, na čijem vrhu su ostaci srednjovekovnog utvrđena iz vremena dinastije Kotromanić, srednjevekovne bazilike i većeg broja specifićnih starovlaških brvnara.